VLK

Xlarge_vlq
  • Small_vlq

Ändavslutning för kvadratiska rör

Benämning Rörets utvändiga mått Godstjocklek
VL 10x10 10x10mm 1-2mm
VL 110x110 110x110mm 3-5mm
VL 120x120 120x120mm 2.5-5mm
VL 12x12 12x12mm 1-2mm
VL 13x13 13x13mm 1.5-2mm
VL 140x140 140x140mm 4-7mm
VL 15x15 15x15mm 1-2mm
VL 16x16 16x16mm 1.5-2mm
VL 18x18 18x18mm 1.5-2mm
VL 20x20 20x20mm 1.5-2mm
VL 22x22 22x22mm 1-3.5mm
VL 25x25 25x25mm 1.5-2mm
VL 27x27 27x27mm 1-2mm
VL 28x28 28x28mm 1-3mm
VL 30x30 30x30mm 1.5-2mm
VL 32x32 32x32mm 1-3.5mm
VL 35x35 35x35mm 1-2mm
VL 38x38 38x38mm 1-3.5mm
VL 40x40 40x40mm 1.5-3mm
VL 45x45 45x45mm 1-3mm
VL 50x50 50x50mm 1.5-3mm
VL 52x52 52x52mm 1.5-3.5mm
VL 55x55 55x55mm 2-4.5mm
VL 60x60 60x60mm 1.5-3.5mm
VL 65x65 65x65mm 2-4.5mm
VL 70x70 70x70mm 2-4mm
VL 75x57 75x75mm 2-4.5mm
VL 80x80 80x80mm 2-4mm
VL 90x90 90x90mm 2-5mm

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.