SRL

Xlarge_srl
  • Small_srl

Ändavslutning för runda rör

Benämning Rörets utvändiga mått Godstjocklek
SRL 10 10mm 0.8-1.5mm
SRL 12 12mm 1-2mm
SRL 13 13mm 1-2mm
SRL 14 14mm 1-2mm
SRL 15 15mm 0.8-2mm
SRL 16 16mm 0.8-2mm
SRL 18 18mm 0.8-2mm
SRL 19 19mm 0.8-2mm
SRL 20 20mm 0.8-2.5mm
SRL 21 21mm 0.8-2mm
SRL 22 22mm 1-2.5mm
SRL 23 23mm 0.8-2.5mm
SRL 24 24mm 1-2.5mm
SRL 25 25mm 1-2.5mm
SRL 26 26mm 1-3mm
SRL 28 28mm 0.8-2.5mm
SRL 30 30mm 0.8-2.5mm
SRL 32 32mm 0.8-2.5mm
SRL 34 34mm 1-3mm
SRL 35 35mm 1-3mm
SRL 36 36mm 1-3mm
SRL 37 37mm 1-3mm
SRL 38 38mm 1-3.5mm
SRL 40 40mm 1-3mm
SRL 42 42mm 0.8-2.5mm
SRL 45 45mm 0.8-3.5mm
SRL 50 50mm 1-2.5mm
SRL 55 55mm 1-3mm
SRL 60 60mm 1.5-3mm
SRL 63.5 63.5mm 1.5-3.5mm

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.