SKS

Xlarge_sks1 Xlarge_sks
  • Small_sks1
  • Small_sks

-

Benämning Nyckelvidd För bult
SKS10 17 M10
SKS10 16 M10
SKS12 19 M12
SKS12 18 M12
SKS14 22 M14
SKS14 21 M14
SKS16 24 M16
SKS18 27 M18
SKS20 30 M20
SKS22 32 M22
SKS22 34 M22
SKS24 36 M24
SKS27 42 M27
SKS27 41 M27
SKS30 46 M30
SKS33 50 M33
SKS36 55 M36
SKS39 60 M39
SKS4 7 M4
SKS42 65 M42
SKS45 70 M45
SKS5 8 M5
SKS6 10 M6
SKS8 13 M8

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.