Skarvar

Xlarge_1d2
  • Small_1d2

För att skarva ihop två rör

Benämning Rörets mått
1D2 V20KS 20x20x1.5mm
1D2 V25KS 25x25x1.5mm
1D2 V30KS 30x30x2mm

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.