SFL

Xlarge_sfl
  • Small_sfl

Ändavslutning för runda rör

Benämning Rörets utvändiga mått Godstjocklek
SFL 10 10mm 0.8-1.5mm
SFL 12 12mm 1-2mm
SFL 13 13mm 0.8-2mm
SFL 14 14mm 1-2mm
SFL 15 15mm 0.8-2mm
SFL 16 16mm 0.8-2mm
SFL 18 18mm 0.8-2mm
SFL 19 19mm 0.8-2mm
SFL 20 20mm 0.8-2.5mm
SFL 21 21mm 0.8-2mm
SFL 22 22mm 1-2mm
SFL 23 23mm 0.8-2.5mm
SFL 24 24mm 1-2.5mm
SFL 25 25mm 1-2.5mm
SFL 26 26mm 1-3mm
SFL 27 27mm 1-3mm
SFL 28 28mm 0.8-2.5mm
SFL 30 30mm 0.8-2.5mm
SFL 32 32mm 1-2mm
SFL 34 34mm 1-3mm
SFL 35 35mm 1-3mm
SFL 38 38mm 1-3mm
SFL 40 40mm 1-3mm
SFL 42 42mm 0.8-2.5mm
SFL 45 45mm 1-3mm
SFL 50 50mm 1-2.5mm
SFL 55 55mm 1-3mm
SFL 60 60mm 1-2mm
SFL 80 80mm 1-3mm

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.