PT

Xlarge_pt Xlarge_pt
  • Small_pt
  • Small_pt

Buffert för skruvmontage

Benämning A B C
PT-171 29mm 12mm 13.5mm
PT-172 24mm 10mm 9.5mm
PT-173 21mm 11mm 9mm
PT-174 19mm 10mm 9mm
PT-175 19mm 13mm 8mm
PT-176 18.5mm 18mm 8mm
PT-177 18mm 8mm 7mm
PT-178 13mm 8mm 6mm

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.