M311

Xlarge_311-m Xlarge_311-m
  • Small_311-m
  • Small_311-m

Ett universellt fästelement med stort användningsområde. Standardlängder 1-40 mm. Kan kundanpassas. Gör applikationer dekorativa i skyltar, möbler, ornament, etc.

Benämning A B C Färg Material
311 2202 400 50 2.2 4 2 Förnicklad Mässing
311 2203 400 50 2.2 4 3 Förnicklad Mässing
311 2204 400 50 2.2 4 4 Förnicklad Mässing
311 2205 400 50 2.2 4 5 Förnicklad Mässing
311 2206 400 50 2.2 4 6 Förnicklad Mässing
311 2207 400 50 2.2 4 7 Förnicklad Mässing
311 2208 400 50 2.2 4 8 Förnicklad Mässing
311 2210 400 50 2.2 4 10 Förnicklad Mässing
311 2501 400 50 2.5 5 1 Förnicklad Mässing
311 2502 400 50 2.5 5 2 Förnicklad Mässing
311 2503 400 50 2.5 5 3 Förnicklad Mässing
311 2504 400 50 2.5 5 4 Förnicklad Mässing
311 2504 415 56 2.5 5 4 Obehandlad Rostfritt stål
311 2505 400 50 2.5 5 5 Förnicklad Mässing
311 2505 415 56 2.5 5 5 Obehandlad Rostfritt stål
311 2506 400 50 2.5 5 6 Förnicklad Mässing
311 2506 415 56 2.5 5 6 Obehandlad Rostfritt stål
311 2507 400 50 2.5 5 7 Förnicklad Mässing
311 2507 415 56 2.5 5 7 Obehandlad Rostfritt stål
311 2508 400 50 2.5 5 8 Förnicklad Mässing
311 2508 415 56 2.5 5 8 Obehandlad Rostfritt stål
311 2510 400 50 2.5 5 10 Förnicklad Mässing
311 2518 400 50 2.5 5 18 Förnicklad Mässing
311 2520 400 50 2.5 5 20 Förnicklad Mässing
311 3201 400 50 3.2 6 1 Förnicklad Mässing
311 3202 400 50 3.2 6 2 Förnicklad Mässing
311 3203 400 50 3.2 6 3 Förnicklad Mässing
311 3204 400 50 3.2 6 4 Förnicklad Mässing
311 3204 415 56 3.2 6 4 Obehandlad Rostfritt stål
311 3205 400 50 3.2 6 5 Förnicklad Mässing
311 3205 415 56 3.2 6 5 Obehandlad Rostfritt stål
311 3206 400 50 3.2 6 6 Förnicklad Mässing
311 3206 415 56 3.2 6 6 Obehandlad Rostfritt stål
311 3207 400 50 3.2 6 7 Förnicklad Mässing
311 3207 415 56 3.2 6 7 Obehandlad Rostfritt stål
311 3208 400 50 3.2 6 8 Förnicklad Mässing
311 3208 415 56 3.2 6 8 Obehandlad Rostfritt stål
311 3209 400 50 3.2 6 9 Förnicklad Mässing
311 3210 400 50 3.2 6 10 Förnicklad Mässing
311 3210 415 56 3.2 6 10 Obehandlad Rostfritt stål
311 3212 400 50 3.2 6 12 Förnicklad Mässing
311 3215 400 50 3.2 6 15 Förnicklad Mässing
311 3220 400 50 3.2 6 20 Förnicklad Mässing
311 3225 400 50 3.2 6 25 Förnicklad Mässing
311 3230 400 50 3.2 6 30 Förnicklad Mässing
311 4302 400 50 4.3 8 2 Förnicklad Mässing
311 4303 400 50 4.3 8 3 Förnicklad Mässing
311 4304 400 50 4.3 8 4 Förnicklad Mässing
311 4304 415 56 4.3 8 4 Obehandlad Rostfritt stål
311 4305 400 50 4.3 8 5 Förnicklad Mässing
311 4305 415 56 4.3 8 5 Obehandlad Rostfritt stål
311 4306 400 50 4.3 8 6 Förnicklad Mässing
311 4306 415 56 4.3 8 6 Obehandlad Rostfritt stål
311 4307 400 50 4.3 8 7 Förnicklad Mässing
311 4307 415 56 4.3 8 7 Obehandlad Rostfritt stål
311 4308 400 50 4.3 8 8 Förnicklad Mässing
311 4308 415 56 4.3 8 8 Obehandlad Rostfritt stål
311 4310 400 50 4.3 8 10 Förnicklad Mässing
311 4310 415 56 4.3 8 10 Obehandlad Rostfritt stål
311 4312 400 50 4.3 8 12 Förnicklad Mässing
311 4312 415 56 4.3 8 12 Obehandlad Rostfritt stål
311 4315 400 50 4.3 8 15 Förnicklad Mässing
311 4315 415 56 4.3 8 15 Obehandlad Rostfritt stål
311 4318 400 50 4.3 8 18 Förnicklad Mässing
311 4320 400 50 4.3 8 20 Förnicklad Mässing
311 4325 400 50 4.3 8 25 Förnicklad Mässing
311 4330 400 50 4.3 8 30 Förnicklad Mässing
311 4335 400 50 4.3 8 35 Förnicklad Mässing
311 4340 400 50 4.3 8 40 Förnicklad Mässing
311 5302 400 50 5.3 10 2 Förnicklad Mässing
311 5303 400 50 5.3 10 3 Förnicklad Mässing
311 5304 400 50 5.3 10 4 Förnicklad Mässing
311 5305 400 50 5.3 10 5 Förnicklad Mässing
311 5306 400 50 5.3 10 6 Förnicklad Mässing
311 5307 400 50 5.3 10 7 Förnicklad Mässing
311 5308 400 50 5.3 10 8 Förnicklad Mässing
311 5310 400 50 5.3 10 10 Förnicklad Mässing
311 5312 400 50 5.3 10 12 Förnicklad Mässing
311 5315 400 50 5.3 10 15 Förnicklad Mässing
311 5318 400 50 5.3 10 18 Förnicklad Mässing
311 5320 400 50 5.3 10 20 Förnicklad Mässing
311 5325 400 50 5.3 10 25 Förnicklad Mässing
311 5330 400 50 5.3 10 30 Förnicklad Mässing
311 5340 400 50 5.3 10 40 Förnicklad Mässing

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.