Ledade

Xlarge_ledad_3d3 Xlarge_ledad_3d4 Xlarge_ledad_2d2
  • Small_ledad_3d3
  • Small_ledad_3d4
  • Small_ledad_2d2

Knutar ledade på mitten med gänga

Benämning Rörets mått
2D2 V25K/G 25x25x1.5mm
2D2 V30K/G 30x30x2mm
3D3 V25K/G 25x25x1.5mm
3D3 V30K/G 30x30x2mm
3D4 V25K/G 25x25x1.5mm
3D4 V30K/G 30x30x2mm

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.