I-SP

Xlarge_i-sp_thumb
  • Small_i-sp_thumb

Glid för runda rör. Material LDPE

Benämning Utv. mått på rör Glidlängd Glidbredd Diameter på tapp
I-SP 14-16 14-16mm 20mm 4mm 5.5mm
I-SP 16-18 16-18mm 20mm 5mm 5.5mm
I-SP 18-20 18-20mm 20mm 4mm 5.5mm
I-SP 20-22 20-22mm 22mm 4mm 5.5mm
I-SP 24-26 24-26mm 25mm 5mm 5.5mm
I-SP 28-30 28-30mm 30mm 5mm 7.5mm

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.