B

Xlarge_b Xlarge_b
  • Small_b
  • Small_b

Blindpropp i LD-Polyeten. Finns i färgerna svart, vitt och grått

Benämning D d h
B 10/2.5 10mm 2.5mm 5mm
B 10/4 10mm 4mm 5.3mm
B 10/5 10mm 5mm 5.5mm
B 10/5.4 10mm 5.4mm 7.4mm
B 10/5.5 10mm 5.5mm 5.6mm
B 10/6 10mm 6mm 5.4mm
B 10/7 10mm 7mm 6.5mm
B 10/7.2 10mm 7.2mm 2mm
B 10/8 10mm 8mm 6.3mm
B 11/2.8 11mm 2.8mm 4.8mm
B 12/2.5 12mm 2.5mm 5mm
B 12/3 12mm 3mm 6mm
B 12/5.5 12mm 5.5mm 5.6mm
B 12/6 12mm 6mm 7mm
B 12/9 12mm 9mm 6.4mm
B 13/10 13mm 10mm 3mm
B 13/10 S 13mm 10mm 6.7mm
B 13/10.5 13mm 10.5mm 4mm
B 13/11 13mm 11mm 5mm
B 13/4 13mm 4mm 5.3mm
B 13/5 13mm 5mm 4mm
B 13/5.2 13mm 5.2mm 7mm
B 13/5.4 13mm 5.4mm 7.4mm
B 13/6 13mm 6mm 5.4mm
B 13/6.5 13mm 6.5mm 6mm
B 13/6.6 13mm 6.6mm 7mm
B 13/7 S 13mm 7mm 6.5mm
B 13/7.9 13mm 7.9mm 6mm
B 13/8.5 13mm 8.5mm 6.9mm
B 13/9 S 13mm 9mm 6.4mm
B 15/10 S 15mm 10mm 6.7mm
B 15/11 S 15mm 11mm 5mm
B 15/12 15mm 12mm 8.4mm
B 15/12 S 15mm 12mm 11.6mm
B 15/2.5 15mm 2.5mm 5mm
B 15/3 15mm 3mm 6mm
B 15/5 15mm 5mm 5.5mm
B 15/5.4 13mm 5.4mm 7.4mm
B 15/5.4 15mm 5.4mm 7.4mm
B 15/6 15mm 6mm 5.4mm
B 15/6.5 15mm 6.5mm 6mm
B 15/6.6 15mm 6.6mm 7mm
B 15/7 15mm 7mm 6.5mm
B 15/8 15mm 8mm 6.3mm
B 15/8.5 15mm 8.5mm 6.9mm
B 15/9 15mm 9mm 6.4mm
B 16/10 16mm 10mm 6.7mm
B 16/11 16mm 11mm 5mm
B 16/13 16mm 13mm 8.5mm
B 16/7 16mm 7mm 6.5mm
B 16/8 16mm 8mm 6.3mm
B 16/8.5 16mm 8.5mm 6.9mm
B 16/9 16mm 9mm 6.4mm
B 17/13 17mm 13mm 8.5mm
B 17/15 17mm 15mm 3mm
B 17/8 17mm 8mm 6.3mm
B 18/12 18mm 12mm 7mm
B 18/14 18mm 14mm 7mm
B 18/15 18mm 15mm 1.4mm
B 18/3 18mm 3mm 7mm
B 19/15 19mm 15mm 3mm
B 19/15.5 19mm 15.5mm 4.5mm
B 20/15 20mm 15mm 3mm
B 20/5 20mm 5mm 7.5mm
B 20/7 20mm 7mm 7.5mm
B 23/20 S 23mm 20mm 10mm
B 24.5/17 24.5mm 17mm 6mm
B 28/20.4 28mm 20.4mm 4.8mm
B 28/20.8 28mm 20.8mm 4.8mm
B 30/25 30mm 25mm 5mm
B 5.8/2.8 5.8mm 2.8mm 5mm
B 6.4/4 6.4mm 4mm 5.3mm
B 6.6/5 6.6mm 5mm 5.5mm
B 8/4 8mm 4mm 3mm
B 8/4.1 8mm 4.1mm 7mm
B 8/5 8mm 5mm 5.5mm
B 8/5.4 8mm 5.4mm 7.4mm
B 8/5.5 8mm 5.5mm 5.8mm
B 8/6 8mm 6mm 5.4mm

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.