313

Xlarge_313 Xlarge_313-skiss
  • Small_313
  • Small_313-skiss

Sexkantig distanshållare med tapp i båda ändar.

Benämning A B C D Färg Material
313 2501 599 02 M2.5 5 5 6 Svart Nylon-66
313 2502 599 02 M2.5 5 8 6 Svart Nylon-66
313 2503 599 02 M2.5 5 10 6 Svart Nylon-66
313 2504 599 02 M2.5 5 12 6 Svart Nylon-66
313 2505 599 02 M2.5 5 15 6 Svart Nylon-66
313 2506 599 02 M2.5 5 18 6 Svart Nylon-66
313 2507 599 02 M2.5 5 20 6 Svart Nylon-66
313 2508 599 02 M2.5 5 25 6 Svart Nylon-66
313 2509 599 02 M2.5 5 30 6 Svart Nylon-66
313 2510 599 02 M2.5 5 35 6 Svart Nylon-66
313 2511 599 02 M2.5 5 40 6 Svart Nylon-66
313 3001 599 02 M3 6 5 6 Svart Nylon-66
313 3002 599 02 M3 6 8 6 Svart Nylon-66
313 3003 599 02 M3 6 10 6 Svart Nylon-66
313 3004 599 02 M3 6 12 6 Svart Nylon-66
313 3005 599 02 M3 6 15 6 Svart Nylon-66
313 3006 599 02 M3 6 18 6 Svart Nylon-66
313 3007 599 02 M3 6 20 6 Svart Nylon-66
313 3008 599 02 M3 6 25 6 Svart Nylon-66
313 3009 599 02 M3 6 30 6 Svart Nylon-66
313 3010 599 02 M3 6 35 6 Svart Nylon-66
313 3011 599 02 M3 6 40 6 Svart Nylon-66
313 4001 599 02 M4 6 5 6.4 Svart Nylon-66
313 4002 599 02 M4 6 8 6.4 Svart Nylon-66
313 4003 599 02 M4 6 10 6.4 Svart Nylon-66
313 4004 599 02 M4 6 12 6.4 Svart Nylon-66
313 4005 599 02 M4 6 15 6.4 Svart Nylon-66
313 4006 599 02 M4 6 18 6.4 Svart Nylon-66
313 4007 599 02 M4 6 20 6.4 Svart Nylon-66
313 4008 599 02 M4 6 25 6.4 Svart Nylon-66
313 4009 599 02 M4 6 30 6.4 Svart Nylon-66
313 4010 599 02 M4 6 35 6.4 Svart Nylon-66
313 4011 599 02 M4 6 40 6.4 Svart Nylon-66

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.