299

Xlarge_299-skiss Xlarge_299-skiss
  • Small_299-skiss
  • Small_299-skiss

Passar för tunna paneler med tjockleken 0.8 - 1.6mm.

Benämning A B C D E Färg Material
299 4010 000 02 4.8 10.7 10.2 16.8 5 Natur Nylon-66
299 4020 000 02 9.1 10.7 14.4 16.8 5 Natur Nylon-66
299 4030 000 02 3.6 13.5 9.1 19.6 5 Natur Nylon-66
299 4040 000 02 10 16.3 15.2 22.4 5 Natur Nylon-66
299 4050 000 02 14.1 16.3 19.2 22.4 5 Natur Nylon-66
299 4060 000 02 21.7 18 26.8 24.1 5 Natur Nylon-66

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.