292

Xlarge_292 Xlarge_292-skiss
  • Small_292
  • Small_292-skiss

Blindnit med hullingar på del av niten. Finns i tre olika utföranden (F)

Benämning A B C D E F Färg Material
292 1440 599 02 14.2 0.5 1.78 0.9 9.8 F1 Svart Nylon-66
292 1560 599 02 15.1 0.5 1.78 0.9 8.5 F2 Svart Nylon-66
292 1640 599 02 16.5 2.8 1.78 3.2 12.1 F1 Svart Nylon-66
292 1660 599 02 16.6 2 1.78 2.4 10 F2 Svart Nylon-66
292 1870 599 02 18.7 1.5 1.59 1.9 12.1 F3 Svart Nylon-66
292 2260 599 02 22.5 7.9 1.78 8.3 15.9 F2 Svart Nylon-66
292 2440 599 02 24.1 10.4 1.78 10.8 19.7 F1 Svart Nylon-66
292 2760 599 02 27.6 12.9 1.78 13.3 21 F2 Svart Nylon-66
292 2870 599 02 28.8 11.7 1.59 12.2 22.2 F3 Svart Nylon-66
292 3270 599 02 32.6 1.5 1.59 1.9 26 F3 Svart Nylon-66
292 3340 599 02 33.7 19.9 1.78 20.3 29.2 F1 Svart Nylon-66
292 3770 599 02 37.7 6.6 1.59 7 31.1 F3 Svart Nylon-66
292 4570 599 02 45.3 14.2 1.59 14.6 38.7 F3 Svart Nylon-66
292 5070 599 02 50.8 19.3 1.59 19.7 43.8 F3 Svart Nylon-66

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.