275-2

Xlarge_275-2 Xlarge_275-2-skiss
  • Small_275-2
  • Small_275-2-skiss

Återanvändningsbar kabelklämma för trånga utrymmen. Bara vrid om och ta loss.

Benämning A B C D E F Färg Material
275 1028 220 02 28.6 4.9 5.7 15.8 0.8 2.0 Svart Nylon-66
275 1031 220 02 31.6 7.4 6.2 15.8 0.8 2.0 Svart Nylon-66
275 1032 220 02 32 6.4 5.7 15.8 0.8 2.0 Svart Nylon-66
275 1034 220 02 34.1 9.9 6.2 15.8 0.8 2.0 Svart Nylon-66

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.