275-1

Xlarge_275-1 Xlarge_275-1-skiss
  • Small_275-1
  • Small_275-1-skiss

Kompakt kabelklämma för trånga ytor. Kan öppnas för att införa kablar, utan skador.

Benämning A B C D E F Färg Material
275 0206 000 02 6 3.9 2.1 18.3 10.5 11.4 Natur Nylon-66
275 0511 000 02 11.7 3.9 5 26.7 12.5 16.4 Natur Nylon-66
275 0605 000 02 5.1 4.8 6.2 22.6 8.4 9.8 Natur Nylon-66

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.