171

Xlarge_171 Xlarge_171-skiss
  • Small_171
  • Small_171-skiss

Popnit gjord av polykarbonat och nylon.

Benämning A B C D E F Färg Material
171 3313 113 22 3.3 6.5 9.5 6.4 1.4 2.1 Vit Polykarbonat
171 3313 381 22 3.3 6.5 9.5 6.4 1.4 2.1 Grå Polykarbonat
171 3313 382 22 3.3 6.5 9.5 6.4 1.4 2.1 Elfenben Polykarbonat
171 3313 699 22 3.3 6.5 9.5 6.4 1.4 2.1 Svart Polykarbonat
171 3364 113 22 3.3 1.5 3.5 6.4 1.4 2.1 Vit Polykarbonat
171 3364 381 22 3.3 1.5 3.5 6.4 1.4 2.1 Grå Polykarbonat
171 3364 382 22 3.3 1.5 3.5 6.4 1.4 2.1 Elfenben Polykarbonat
171 3364 699 22 3.3 1.5 3.5 6.4 1.4 2.1 Svart Polykarbonat
171 3396 113 22 3.3 3.5 6.5 6.4 1.4 2.1 Vit Polykarbonat
171 3396 381 22 3.3 3.5 6.5 6.4 1.4 2.1 Grå Polykarbonat
171 3396 382 22 3.3 3.5 6.5 6.4 1.4 2.1 Elfenben Polykarbonat
171 3396 699 22 3.3 3.5 6.5 6.4 1.4 2.1 Svart Polykarbonat
171 4113 113 22 4.1 6 9.0 8 1.8 2.4 Vit Polykarbonat
171 4113 381 22 4.1 6 9.0 8 1.8 2.4 Grå Polykarbonat
171 4113 382 22 4.1 6 9.0 8 1.8 2.4 Elfenben Polykarbonat
171 4113 699 22 4.1 6 9.0 8 1.8 2.4 Svart Polykarbonat
171 4164 113 22 4.1 1 3.5 8 1.8 2.4 Vit Polykarbonat
171 4164 381 22 4.1 1 3.5 8 1.8 2.4 Grå Polykarbonat
171 4164 382 22 4.1 1 3.5 8 1.8 2.4 Elfenben Polykarbonat
171 4164 699 22 4.1 1 3.5 8 1.8 2.4 Svart Polykarbonat
171 4196 113 22 4.1 3.5 6.0 8 1.8 2.4 Vit Polykarbonat
171 4196 381 22 4.1 3.5 6.0 8 1.8 2.4 Grå Polykarbonat
171 4196 382 22 4.1 3.5 6.0 8 1.8 2.4 Elfenben Polykarbonat
171 4196 699 22 4.1 3.5 6.0 8 1.8 2.4 Svart Polykarbonat
171 4908 113 22 4.9 1.5 4.5 9.6 2 2.8 Vit Polykarbonat
171 4908 381 22 4.9 1.5 4.5 9.6 2 2.8 Grå Polykarbonat
171 4908 382 22 4.9 1.5 4.5 9.6 2 2.8 Elfenben Polykarbonat
171 4908 699 22 4.9 1.5 4.5 9.6 2 2.8 Svart Polykarbonat
171 4911 113 22 4.9 4.5 7.5 9.6 2 2.8 Vit Polykarbonat
171 4911 381 22 4.9 4.5 7.5 9.6 2 2.8 Grå Polykarbonat
171 4911 382 22 4.9 4.5 7.5 9.6 2 2.8 Elfenben Polykarbonat
171 4911 699 22 4.9 4.5 7.5 9.6 2 2.8 Svart Polykarbonat
171 4914 113 22 4.9 7.5 10.5 9.6 2 2.8 Vit Polykarbonat
171 4914 381 22 4.9 7.5 10.5 9.6 2 2.8 Grå Polykarbonat
171 4914 382 22 4.9 7.5 10.5 9.6 2 2.8 Elfenben Polykarbonat
171 4914 699 22 4.9 7.5 10.5 9.6 2 2.8 Svart Polykarbonat
171 5713 113 22 5.7 5 8.0 12 2.2 3.4 Vit Polykarbonat
171 5713 381 22 5.7 5 8.0 12 2.2 3.4 Grå Polykarbonat
171 5713 382 22 5.7 5 8.0 12 2.2 3.4 Elfenben Polykarbonat
171 5713 699 22 5.7 5 8.0 12 2.2 3.4 Svart Polykarbonat
171 5716 113 22 5.7 8 11.5 12 2.2 3.4 Vit Polykarbonat
171 5716 381 22 5.7 8 11.5 12 2.2 3.4 Grå Polykarbonat
171 5716 382 22 5.7 8 11.5 12 2.2 3.4 Elfenben Polykarbonat
171 5716 699 22 5.7 8 11.5 12 2.2 3.4 Svart Polykarbonat
171 5796 113 22 5.7 2 5.0 12 2.2 3.4 Vit Polykarbonat
171 5796 381 22 5.7 2 5.0 12 2.2 3.4 Grå Polykarbonat
171 5796 382 22 5.7 2 5.0 12 2.2 3.4 Elfenben Polykarbonat
171 5796 699 22 5.7 2 5.0 12 2.2 3.4 Svart Polykarbonat

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.