167-2

Xlarge_167-2 Xlarge_167-2-skiss
  • Small_167-2
  • Small_167-2-skiss

Designade för att passa hål med varierande storlekar. MIN = A, MAX = B.

Benämning A B C D E F Färg Material
167 2010 000 02 2.7 3.3 6 7 1.5 4 Natur Nylon-66
167 2010 699 02 2.7 3.3 6 7 1.5 4 Svart Nylon-66
167 2015 000 02 2.7 3.3 6 11 1.5 8 Natur Nylon-66
167 2015 699 02 2.7 3.3 6 11 1.5 8 Svart Nylon-66
167 2020 000 02 2.7 3.3 6 18 1.5 15 Natur Nylon-66
167 2020 699 02 2.7 3.3 6 18 1.5 15 Svart Nylon-66
167 2030 000 02 3.3 4.2 10 8 1.5 4.5 Natur Nylon-66
167 2030 699 02 3.3 4.2 10 8 1.5 4.5 Svart Nylon-66
167 2040 000 02 4.1 5.2 12 6 1 2.5 Natur Nylon-66
167 2040 699 02 4.1 5.2 12 6 1 2.5 Svart Nylon-66
167 2045 000 02 4.1 5.2 12 10 1.5 5.5 Natur Nylon-66
167 2045 699 02 4.1 5.2 12 10 1.5 5.5 Svart Nylon-66
167 2050 000 02 4.1 5.2 12 15 2 10 Natur Nylon-66
167 2050 699 02 4.1 5.2 12 15 2 10 Svart Nylon-66
167 2060 000 02 5.6 6.4 13 12 2 7 Natur Nylon-66
167 2060 699 02 5.6 6.4 13 12 2 7 Svart Nylon-66
167 2065 000 02 5.6 6.4 13 20 1.5 15 Natur Nylon-66
167 2065 699 02 5.6 6.4 13 20 1.5 15 Svart Nylon-66
167 2070 000 02 5.6 6.4 13 32 1 27 Natur Nylon-66
167 2070 699 02 5.6 6.4 13 32 1 27 Svart Nylon-66
167 2080 000 02 5.9 7.2 17 11 2 5.5 Natur Nylon-66
167 2080 699 02 5.9 7.2 17 11 2 5.5 Svart Nylon-66
167 2085 000 02 5.9 7.2 17 15 1 10 Natur Nylon-66
167 2085 699 02 5.9 7.2 17 15 1 10 Svart Nylon-66
167 2090 000 02 5.9 7.2 17 24 2 19 Natur Nylon-66
167 2090 699 02 5.9 7.2 17 24 2 19 Svart Nylon-66
167 2100 000 02 6.8 8.3 13 14 1.5 9 Natur Nylon-66
167 2100 699 02 6.8 8.3 13 14 1.5 9 Svart Nylon-66

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.