161

Xlarge_161 Xlarge_161-skiss
  • Small_161
  • Small_161-skiss

Utformad för att segla öppningar i plåtmaterial. Enkel passning och avlägsning. Förser snygg täckning för underliggande strukturer. Gjord av nylon-66. Stark och slagfast. Stort intervall av mått från 0.8 to 3.8 mm.

Benämning A B C D E F Färg Material
161 0040 113 02 4 6 1.1 7.0 0.8 3.8 Vit Nylon-66
161 0040 154 02 4 6 1.1 7.0 0.8 3.8 Pärlvit Nylon-66
161 0040 270 02 4 6 1.1 7.0 0.8 3.8 Grå Nylon-66
161 0040 599 02 4 6 1.1 7.0 0.8 3.8 Svart Nylon-66
161 0060 113 02 6 6 1.1 10.4 0.8 3.8 Vit Nylon-66
161 0060 154 02 6 6 1.1 10.4 0.8 3.8 Pärlvit Nylon-66
161 0060 270 02 6 6 1.1 10.4 0.8 3.8 Grå Nylon-66
161 0060 599 02 6 6 1.1 10.4 0.8 3.8 Svart Nylon-66
161 0064 113 02 6.4 6 1.1 10.4 0.8 3.8 Vit Nylon-66
161 0064 154 02 6.4 6 1.1 10.4 0.8 3.8 Pärlvit Nylon-66
161 0064 270 02 6.4 6 1.1 10.4 0.8 3.8 Grå Nylon-66
161 0064 599 02 6.4 6 1.1 10.4 0.8 3.8 Svart Nylon-66
161 0080 113 02 8 6 1.2 12.0 0.8 3.8 Vit Nylon-66
161 0080 154 02 8 6 1.2 12.0 0.8 3.8 Pärlvit Nylon-66
161 0080 270 02 8 6 1.2 12.0 0.8 3.8 Grå Nylon-66
161 0080 599 02 8 6 1.2 12.0 0.8 3.8 Svart Nylon-66
161 0095 113 02 9.5 6 1.2 13.5 0.8 3.8 Vit Nylon-66
161 0095 154 02 9.5 6 1.2 13.5 0.8 3.8 Pärlvit Nylon-66
161 0095 270 02 9.5 6 1.2 13.5 0.8 3.8 Grå Nylon-66
161 0095 599 02 9.5 6 1.2 13.5 0.8 3.8 Svart Nylon-66
161 0100 113 02 10 6 1.2 14.0 0.8 3.8 Vit Nylon-66
161 0100 154 02 10 6 1.2 14.0 0.8 3.8 Pärlvit Nylon-66
161 0100 270 02 10 6 1.2 14.0 0.8 3.8 Grå Nylon-66
161 0100 599 02 10 6 1.2 14.0 0.8 3.8 Svart Nylon-66
161 0120 113 02 12 6 1.3 16.0 0.8 3.8 Vit Nylon-66
161 0120 154 02 12 6 1.3 16.0 0.8 3.8 Pärlvit Nylon-66
161 0120 270 02 12 6 1.3 16.0 0.8 3.8 Grå Nylon-66
161 0120 599 02 12 6 1.3 16.0 0.8 3.8 Svart Nylon-66
161 0127 113 02 12.7 6 1.3 17.1 0.8 3.8 Vit Nylon-66
161 0127 154 02 12.7 6 1.3 17.1 0.8 3.8 Pärlvit Nylon-66
161 0127 270 02 12.7 6 1.3 17.1 0.8 3.8 Grå Nylon-66
161 0127 599 02 12.7 6 1.3 17.1 0.8 3.8 Svart Nylon-66
161 0140 113 02 14 6 1.4 18.7 0.8 3.8 Vit Nylon-66
161 0140 154 02 14 6 1.4 18.7 0.8 3.8 Pärlvit Nylon-66
161 0140 270 02 14 6 1.4 18.7 0.8 3.8 Grå Nylon-66
161 0140 599 02 14 6 1.4 18.7 0.8 3.8 Svart Nylon-66
161 0143 113 02 14.3 6 1.4 18.7 0.8 3.8 Vit Nylon-66
161 0143 154 02 14.3 6 1.4 18.7 0.8 3.8 Pärlvit Nylon-66
161 0143 270 02 14.3 6 1.4 18.7 0.8 3.8 Grå Nylon-66
161 0143 599 02 14.3 6 1.4 18.7 0.8 3.8 Svart Nylon-66
161 0159 113 02 15.9 6 1.4 20.4 0.8 3.8 Vit Nylon-66
161 0159 154 02 15.9 6 1.4 20.4 0.8 3.8 Pärlvit Nylon-66
161 0159 270 02 15.9 6 1.4 20.4 0.8 3.8 Grå Nylon-66
161 0159 599 02 15.9 6 1.4 20.4 0.8 3.8 Svart Nylon-66
161 0180 113 02 18 6 1.5 22.8 0.8 3.8 Vit Nylon-66
161 0180 154 02 18 6 1.5 22.8 0.8 3.8 Pärlvit Nylon-66
161 0180 270 02 18 6 1.5 22.8 0.8 3.8 Grå Nylon-66
161 0180 599 02 18 6 1.5 22.8 0.8 3.8 Svart Nylon-66
161 0191 113 02 19.1 6 1.5 24.0 0.8 3.8 Vit Nylon-66
161 0191 154 02 19.1 6 1.5 24.0 0.8 3.8 Pärlvit Nylon-66
161 0191 270 02 19.1 6 1.5 24.0 0.8 3.8 Grå Nylon-66
161 0191 599 02 19.1 6 1.5 24.0 0.8 3.8 Svart Nylon-66
161 0200 113 02 20 6 1.5 24.8 0.8 3.8 Vit Nylon-66
161 0200 154 02 20 6 1.5 24.8 0.8 3.8 Pärlvit Nylon-66
161 0200 270 02 20 6 1.5 24.8 0.8 3.8 Grå Nylon-66
161 0200 599 02 20 6 1.5 24.8 0.8 3.8 Svart Nylon-66
161 0222 113 02 22.2 6 1.6 27.4 0.8 3.8 Vit Nylon-66
161 0222 154 02 22.2 6 1.6 27.4 0.8 3.8 Pärlvit Nylon-66
161 0222 270 02 22.2 6 1.6 27.4 0.8 3.8 Grå Nylon-66
161 0222 599 02 22.2 6 1.6 27.4 0.8 3.8 Svart Nylon-66
161 0240 113 02 24 6 1.6 29.2 0.8 3.8 Vit Nylon-66
161 0240 154 02 24 6 1.6 29.2 0.8 3.8 Pärlvit Nylon-66
161 0240 270 02 24 6 1.6 29.2 0.8 3.8 Grå Nylon-66
161 0240 599 02 24 6 1.6 29.2 0.8 3.8 Svart Nylon-66
161 0254 113 02 25.4 6 1.6 30.6 0.8 3.8 Vit Nylon-66
161 0254 154 02 25.4 6 1.6 30.6 0.8 3.8 Pärlvit Nylon-66
161 0254 270 02 25.4 6 1.6 30.6 0.8 3.8 Grå Nylon-66
161 0254 599 02 25.4 6 1.6 30.6 0.8 3.8 Svart Nylon-66

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.