143

Xlarge_143 Xlarge_143-skiss
  • Small_143
  • Small_143-skiss

Stark kabelklämma av nylon för sladd, kabel, och små kabelbommar. Enkel montering, kablar kan tillfogas efterhand. Lämpad för tunna plattor på 0.4 - 2 mm.

Benämning A B C D E F Färg Material
143 0001 000 02 4.7 7 4.8 0.4 1.5 F1 Natur Nylon-66
143 0002 000 02 8 8 4.8 0.4 1.5 F2 Natur Nylon-66
143 0003 000 02 2.8 11 4.8 0.4 2.0 F3 Natur Nylon-66
143 0004 000 02 8.6 11 4.8 0.4 2.0 F3 Natur Nylon-66
143 0005 000 02 18.2 11 4.8 0.4 2.0 F3 Natur Nylon-66
143 0006 000 02 26.2 11 4.8 0.4 2.0 F3 Natur Nylon-66
143 0100 000 02 2.8 11 4.8 0.4 2.0 F4 Natur Nylon-66
143 0101 000 02 8.6 11 4.8 0.4 2.0 F4 Natur Nylon-66
143 0102 000 02 18.2 11 4.8 0.4 2.0 F4 Natur Nylon-66
143 0103 000 02 26.2 11 4.8 0.4 2.0 F4 Natur Nylon-66

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.