135

Xlarge_135 Xlarge_135-skiss
  • Small_135
  • Small_135-skiss

Mycket snabbmonterad slangklämma med stor slutningskapacitet. Kan monteras i efterhand utan skruvar e.d. Stor klämkraft och mycket lämpad för vanligt vattenledningstryck. Gjord av starkt nylon-66, därför god kemisk beständighet. Kan återanvändas många gån

Benämning A B C Färg Material
135 0101 002 02 6.6 8 5 Grå Nylon-66
135 0101 113 02 6.6 8 5 Vit Nylon-66
135 0101 599 02 6.6 8 5 Svart Nylon-66
135 0102 002 02 8 9.2 5 Grå Nylon-66
135 0102 113 02 8 9.2 5 Vit Nylon-66
135 0102 599 02 8 9.2 5 Svart Nylon-66
135 0103 002 02 9.2 10.5 5 Grå Nylon-66
135 0103 113 02 9.2 10.5 5 Vit Nylon-66
135 0103 599 02 9.2 10.5 5 Svart Nylon-66
135 0104 002 02 10.2 12 6 Grå Nylon-66
135 0104 113 02 10.2 12 6 Vit Nylon-66
135 0104 599 02 10.2 12 6 Svart Nylon-66
135 0105 002 02 12 13.5 6 Grå Nylon-66
135 0105 113 02 12 13.5 6 Vit Nylon-66
135 0105 599 02 12 13.5 6 Svart Nylon-66
135 0106 002 02 12.8 15 7 Grå Nylon-66
135 0106 113 02 12.8 15 7 Vit Nylon-66
135 0106 599 02 12.8 15 7 Svart Nylon-66
135 0107 002 02 15 17.2 7 Grå Nylon-66
135 0107 113 02 15 17.2 7 Vit Nylon-66
135 0107 599 02 15 17.2 7 Svart Nylon-66
135 0108 002 02 17 18.5 7 Grå Nylon-66
135 0108 113 02 17 18.5 7 Vit Nylon-66
135 0108 599 02 17 18.5 7 Svart Nylon-66
135 0109 002 02 18.2 20.5 7 Grå Nylon-66
135 0109 113 02 18.2 20.5 7 Vit Nylon-66
135 0109 599 02 18.2 20.5 7 Svart Nylon-66
135 0110 002 02 20.5 23 7 Grå Nylon-66
135 0110 113 02 20.5 23 7 Vit Nylon-66
135 0110 599 02 20.5 23 7 Svart Nylon-66
135 0111 002 02 22 25 7 Grå Nylon-66
135 0111 113 02 22 25 7 Vit Nylon-66
135 0111 599 02 22 25 7 Svart Nylon-66
135 0112 002 02 25 28 7 Grå Nylon-66
135 0112 113 02 25 28 7 Vit Nylon-66
135 0112 599 02 25 28 7 Svart Nylon-66
135 0113 002 02 27 30 7.5 Grå Nylon-66
135 0113 113 02 27 30 7.5 Vit Nylon-66
135 0113 599 02 27 30 7.5 Svart Nylon-66
135 0114 002 02 29.5 32.5 7.5 Grå Nylon-66
135 0114 113 02 29.5 32.5 7.5 Vit Nylon-66
135 0114 599 02 29.5 32.5 7.5 Svart Nylon-66
135 0115 002 02 32.5 35.5 8 Grå Nylon-66
135 0115 113 02 32.5 35.5 8 Vit Nylon-66
135 0115 599 02 32.5 35.5 8 Svart Nylon-66
135 0116 002 02 35 38.5 8 Grå Nylon-66
135 0116 113 02 35 38.5 8 Vit Nylon-66
135 0116 599 02 35 38.5 8 Svart Nylon-66
135 0117 002 02 38 41.5 8 Grå Nylon-66
135 0117 113 02 38 41.5 8 Vit Nylon-66
135 0117 599 02 38 41.5 8 Svart Nylon-66
135 0118 002 02 41 44.5 8 Grå Nylon-66
135 0118 113 02 41 44.5 8 Vit Nylon-66
135 0118 599 02 41 44.5 8 Svart Nylon-66
135 0119 002 02 44 47.5 8 Grå Nylon-66
135 0119 113 02 44 47.5 8 Vit Nylon-66
135 0119 599 02 44 47.5 8 Svart Nylon-66
135 0120 002 02 47 50.5 8 Grå Nylon-66
135 0120 113 02 47 50.5 8 Vit Nylon-66
135 0120 599 02 47 50.5 8 Svart Nylon-66
135 0121 002 02 50 53.5 8 Grå Nylon-66
135 0121 113 02 50 53.5 8 Vit Nylon-66
135 0121 599 02 50 53.5 8 Svart Nylon-66
135 0122 002 02 53 57 8 Grå Nylon-66
135 0122 113 02 53 57 8 Vit Nylon-66
135 0122 599 02 53 57 8 Svart Nylon-66
135 0123 002 02 56.5 60.5 8 Grå Nylon-66
135 0123 113 02 56.5 60.5 8 Vit Nylon-66
135 0123 599 02 56.5 60.5 8 Svart Nylon-66
135 0124 002 02 60 65 8 Grå Nylon-66
135 0124 113 02 60 65 8 Vit Nylon-66
135 0124 599 02 60 65 8 Svart Nylon-66
135 0125 002 02 66 70 8 Grå Nylon-66
135 0125 113 02 66 70 8 Vit Nylon-66
135 0125 599 02 66 70 8 Svart Nylon-66
135 0126 002 02 70 75 8 Grå Nylon-66
135 0126 113 02 70 75 8 Vit Nylon-66
135 0126 599 02 70 75 8 Svart Nylon-66
135 0127 002 02 76 80 8 Grå Nylon-66
135 0127 113 02 76 80 8 Vit Nylon-66
135 0127 599 02 76 80 8 Svart Nylon-66
135 0128 002 02 80 85 8 Grå Nylon-66
135 0128 113 02 80 85 8 Vit Nylon-66
135 0128 599 02 80 85 8 Svart Nylon-66

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.