119

Xlarge_119 Xlarge_119-skiss
  • Small_119
  • Small_119-skiss

För snabb och prydlig avmontering i färg. Skyddar mot damm och smuts. Gjorda av elastisk, väderleksbeständig plast. Ytterst lämpad för pozidrive-skruvar.

Benämning A B C D Färg Material
119 0002 600 03 5 12 1.5 nr.2 Gräddvit PE
119 0002 610 03 5 12 1.5 nr.2 Grå PE
119 0002 680 03 5 12 1.5 nr.2 Ockrabrun PE
119 0002 681 03 5 12 1.5 nr.2 Lerbrun PE
119 0002 682 03 5 12 1.5 nr.2 Chokladbrun PE
119 0002 699 03 5 12 1.5 nr.2 Svart PE
119 0003 600 03 6.5 15 2.0 nr.3 Gräddvit PE
119 0003 610 03 6.5 15 2.0 nr.3 Grå PE
119 0003 680 03 6.5 15 2.0 nr.3 Ockrabrun PE
119 0003 681 03 6.5 15 2.0 nr.3 Lerbrun PE
119 0003 682 03 6.5 15 2.0 nr.3 Chokladbrun PE
119 0003 699 03 6.5 15 2.0 nr.3 Svart PE

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.