115

Xlarge_115 Xlarge_115-skiss
  • Small_115
  • Small_115-skiss

Stadig självhäftande klämma för buntning och montering. Tillämpad för sladdar, kablar och kabelbommar. Häftar mycket stadigt tack vare modernaste självklistrande bärare. Även lämpade för grovt kabelmaterial. Kan monteras på rena, torra och dammfria ytor.

Benämning A B C D Färg Material
115 0002 000 02 6 7 18 9 Natur Nylon-66

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.