114

Xlarge_114 Xlarge_114-skiss
  • Small_114
  • Small_114-skiss

Stadig självhäftande klämma för buntning och montering. För sladdar, kablar och kabelbommar. Häftar mycket stadigt tack vare modernaste självklistrande bärare. Även lämpade för grovt kabelmaterial. Kan monteras på rena, torra och dammfria ytor.

Benämning A B C D Färg Material
114 0001 000 02 4 4 15.5 16 Natur Nylon-66
114 0002 000 02 7 12 25.4 25.4 Natur Nylon-66
114 0003 000 02 12 21 32 32 Natur Nylon-66
114 0004 000 02 4.2 6 19 19 Natur Nylon-66
114 0005 000 02 8 12 27 27 Natur Nylon-66
114 0006 000 02 13 18 26 26 Natur Nylon-66

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.