103

Xlarge_103 Xlarge_08-skiss
  • Small_103
  • Small_08-skiss

Tillverkade av självsmörjande nylon 6.6 utan krage. Okänsliga för smuts, väderleksförhållanden och de flesta kemikalier. Isolerar även elektriskt mellan axel och lagerhus.

Benämning A B C
103-10-12 10mm 12mm 10mm
103-10-14 10mm 14mm 10mm
103-10-16 10mm 16mm 10mm
103-12-14 12mm 14mm 10mm
103-12-16 12mm 16mm 10mm
103-12-18 12mm 18mm 14mm
103-15-20 15mm 20mm 15mm
103-15-22 15mm 22mm 15mm
103-16-20 16mm 20mm 15mm
103-16-22 16mm 22mm 15mm
103-20-24 20mm 24mm 15mm
103-20-25 20mm 25mm 15mm
103-20-26 20mm 26mm 20mm
103-20-28 20mm 28mm 20mm
103-8-12 8mm 12mm 10mm
103-8-14 8mm 14mm 10mm

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.