101

Xlarge_101 Xlarge_101-skiss
  • Small_101
  • Small_101-skiss

Buntningsklämma för praktisk buntning av kabel och samtidig montering på plattor.

Benämning A B C D E Färg Material
101 0010 002 02 10.5 8 7 6.0 6.5 Grå Nylon-66
101 0014 002 02 14 10.5 7.5 6.0 6.5 Grå Nylon-66
101 0021 002 02 21.5 19.5 8 6.0 6.5 Grå Nylon-66
101 0030 002 02 30 25 9 6.0 6.5 Grå Nylon-66

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.