100-3

Xlarge_100-3 Xlarge_100-3-skiss
  • Small_100-3
  • Small_100-3-skiss

Enkel klick-montering utan skruvar eller muttrar. Lätta i vikt vibrationsdämpande och elektriskt isolerande. Tål tung belastning, men är ändå enkla att demontera. Gjorda av mycket starkt och segt nylon.

Benämning A B C D E Färg Material
100 3052 000 02 5 5.8 3 4 5.5 Natur Nylon-66
100 3060 000 02 6 5.8 3 4 5.5 Natur Nylon-66
100 3080 000 02 8 5.8 3 4 5.5 Natur Nylon-66
100 3100 000 02 10 5.8 3 4 5.5 Natur Nylon-66
100 3120 000 02 12 5.8 3 4 5.5 Natur Nylon-66
100 3160 000 02 16 5.8 3 4 5.5 Natur Nylon-66
100 3200 000 02 20 5.8 3 4 5.5 Natur Nylon-66
100 3240 000 02 24 5.8 3 4 5.5 Natur Nylon-66
100 3280 000 02 28 5.8 3 4 5.5 Natur Nylon-66

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.