100-2

Xlarge_100-2 Xlarge_100-2-skiss
  • Small_100-2
  • Small_100-2-skiss

Med monteringshål för självgängande skruv. Tål tung belastning, men kretskorten kan ändå snabbt demonteras. Lätta i vikt, vibrationsdämpande och elektriskt isolerande. Gjorda av oförstörbart, segt nylon.

Benämning A B C D Färg Material
100 2064 000 02 6.4 9 3.5 4 F1 Natur Nylon-66
100 2091 000 02 9.6 8 3.5 4 F2 Natur Nylon-66
100 2095 000 02 9.5 9 3.5 4 F1 Natur Nylon-66
100 2127 000 02 12.7 9 3.5 4 F1 Natur Nylon-66
100 2131 000 02 12.7 8 3.5 4 F2 Natur Nylon-66
100 2159 000 02 15.9 9 3.5 4 F1 Natur Nylon-66
100 2191 000 02 19.1 8 3.5 4 F2 Natur Nylon-66
100 2192 000 02 19.1 9 3.5 4 F1 Natur Nylon-66
100 2222 000 02 22.2 9 3.5 4 F1 Natur Nylon-66
100 2254 000 02 25.4 9 3.5 4 F1 Natur Nylon-66
100 2286 000 02 28.6 9 3.5 4 F1 Natur Nylon-66
100 2291 000 02 28.5 8 3.5 4 F2 Natur Nylon-66

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.