096-0

Xlarge_096 Xlarge_096-skiss
  • Small_096
  • Small_096-skiss

En av de mest fyndiga monteringselementen från den senaste tiden. Med en enda produkt gör du spikfasta förbindningar utan skruvar. Bara ett klick och du är klar.

Benämning A B C D E F Färg Material
096 0610 000 01 7-7.2 5.4 5.7 7.3 1.7 F1 Natur Nylon-6
096 0610 002 01 7-7.2 5.4 5.7 7.3 1.7 F1 Grå Nylon-6
096 0610 087 01 7-7.2 5.4 5.7 7.3 1.7 F1 Blå Nylon-6
096 0610 124 01 7-7.2 5.4 5.7 7.3 1.7 F1 Röd Nylon-6
096 0610 132 01 7-7.2 5.4 5.7 7.3 1.7 F1 Gul Nylon-6
096 0610 599 01 7-7.2 5.4 5.7 7.3 1.7 F1 Svart Nylon-6
096 0655 000 01 5.5 5.4 5.7 7.3 1.7 F1 Natur Nylon-6
096 0655 002 01 5.5 5.4 5.7 7.3 1.7 F1 Grå Nylon-6
096 0655 087 01 5.5 5.4 5.7 7.3 1.7 F1 Blå Nylon-6
096 0655 124 01 5.5 5.4 5.7 7.3 1.7 F1 Röd Nylon-6
096 0655 132 01 5.5 5.4 5.7 7.3 1.7 F1 Gul Nylon-6
096 0655 599 01 5.5 5.4 5.7 7.3 1.7 F1 Svart Nylon-6
096 0910 000 01 7-7.2 8.5 8.9 12.9 1.7 F2 Natur Nylon-6
096 0910 002 01 7-7.2 8.5 8.9 12.9 1.7 F2 Grå Nylon-6
096 0910 087 01 7-7.2 8.5 8.9 12.9 1.7 F2 Blå Nylon-6
096 0910 124 01 7-7.2 8.5 8.9 12.9 1.7 F2 Röd Nylon-6
096 0910 132 01 7-7.2 8.5 8.9 12.9 1.7 F2 Gul Nylon-6
096 0910 599 01 7-7.2 8.5 8.9 12.9 1.7 F2 Svart Nylon-6
096 0955 000 01 5.5 8.5 8.9 12.9 1.7 F1 Natur Nylon-6
096 0955 002 01 5.5 8.5 8.9 12.9 1.7 F1 Grå Nylon-6
096 0955 087 01 5.5 8.5 8.9 12.9 1.7 F1 Blå Nylon-6
096 0955 124 01 5.5 8.5 8.9 12.9 1.7 F1 Röd Nylon-6
096 0955 132 01 5.5 8.5 8.9 12.9 1.7 F1 Gul Nylon-6
096 0955 599 01 5.5 8.5 8.9 12.9 1.7 F1 Svart Nylon-6
096 1310 000 01 7-7.2 12.4 12.8 20.5 1.7 F2 Natur Nylon-6
096 1310 002 01 7-7.2 12.4 12.8 20.5 1.7 F2 Grå Nylon-6
096 1310 087 01 7-7.2 12.4 12.8 20.5 1.7 F2 Blå Nylon-6
096 1310 124 01 7-7.2 12.4 12.8 20.5 1.7 F2 Röd Nylon-6
096 1310 132 01 7-7.2 12.4 12.8 20.5 1.7 F2 Gul Nylon-6
096 1310 599 01 7-7.2 12.4 12.8 20.5 1.7 F2 Svart Nylon-6
096 1355 000 01 5.5 12.4 12.8 20.5 1.7 F1 Natur Nylon-6
096 1355 002 01 5.5 12.4 12.8 20.5 1.7 F1 Grå Nylon-6
096 1355 087 01 5.5 12.4 12.8 20.5 1.7 F1 Blå Nylon-6
096 1355 124 01 5.5 12.4 12.8 20.5 1.7 F1 Röd Nylon-6
096 1355 132 01 5.5 12.4 12.8 20.5 1.7 F1 Gul Nylon-6
096 1355 599 01 5.5 12.4 12.8 20.5 1.7 F1 Svart Nylon-6
096 2010 000 01 7-7.2 19.8 20.2 34.4 1.7 F2 Natur Nylon-6
096 2010 002 01 7-7.2 19.8 20.2 34.4 1.7 F2 Grå Nylon-6
096 2010 087 01 7-7.2 19.8 20.2 34.4 1.7 F2 Blå Nylon-6
096 2010 124 01 7-7.2 19.8 20.2 34.4 1.7 F2 Röd Nylon-6
096 2010 132 01 7-7.2 19.8 20.2 34.4 1.7 F2 Gul Nylon-6
096 2010 599 01 7-7.2 19.8 20.2 34.4 1.7 F2 Svart Nylon-6
096 2055 000 01 5.5 19.8 20.2 34.4 1.7 F1 Natur Nylon-6
096 2055 002 01 5.5 19.8 20.2 34.4 1.7 F1 Grå Nylon-6
096 2055 087 01 5.5 19.8 20.2 34.4 1.7 F1 Blå Nylon-6
096 2055 124 01 5.5 19.8 20.2 34.4 1.7 F1 Röd Nylon-6
096 2055 132 01 5.5 19.8 20.2 34.4 1.7 F1 Gul Nylon-6
096 2055 599 01 5.5 19.8 20.2 34.4 1.7 F1 Svart Nylon-6

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.