095

Xlarge_095 Xlarge_095-skiss
  • Small_095
  • Small_095-skiss

För snabb montering och nedmontering av paneler. Monteras genom att pressa på nål (F1) mot kroppen (F2). Nedmonteras genom att dra ut nål (F1).

Benämning A B C D E F Färg Material
095 0010 603 01 7.6 1.5 8 1.9 4.2 F1 Svart Nylon-6
095 0010 699 01 7.6 1.5 8 1.9 4.2 F1 Svart Nylon-6
095 0020 603 22 7.6 1.5 8 1.9 4.2 F2 Svart Polykarbonat
095 0020 699 22 7.6 1.5 8 1.9 4.2 F2 Svart Polykarbonat
095 0030 603 01 7.6 2.5 8 3 5.2 F1 Svart Nylon-6
095 0030 699 01 7.6 2.5 8 3 5.2 F1 Svart Nylon-6
095 0040 603 22 7.6 2.5 8 3 5.2 F2 Svart Polykarbonat
095 0040 699 22 7.6 2.5 8 3 5.2 F2 Svart Polykarbonat

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.