091

Xlarge_091 Xlarge_091-skiss
  • Small_091
  • Small_091-skiss

Utmärkt produkt för snabb fastsättning av plattor, beklädnad etc. Stadigt design. Kan även monteras för hand. För billig, snabb och myket stadig montering. Gjort av nylon-66, kan därför tillämpas under mycket skilda omständigheter.

Benämning A B C D E F Färg Material
091 0000 000 02 0.8 3.6 2.8 7.8 12 1.2 Natur Nylon-66
091 0000 599 02 0.8 3.6 2.8 7.8 12 1.2 Svart Nylon-66
091 0001 000 02 2.4 5.8 3.5 7.6 13 1.1 Natur Nylon-66
091 0001 599 02 2.4 5.8 3.5 7.6 13 1.1 Svart Nylon-66
091 0002 000 02 0.9 4 3.5 10.3 11 2.5 Natur Nylon-66
091 0002 599 02 0.9 4 3.5 10.3 11 2.5 Svart Nylon-66
091 0003 000 02 0.9 4 3.5 10.3 11 4.8 Natur Nylon-66
091 0003 599 02 0.9 4 3.5 10.3 11 4.8 Svart Nylon-66
091 0004 000 02 1.5 3.5 5.0 9.5 11 1.6 Natur Nylon-66
091 0004 599 02 1.5 3.5 5.0 9.5 11 1.6 Svart Nylon-66
091 0006 000 02 0.8 4 4.8 9.5 11 1.5 Natur Nylon-66
091 0006 599 02 0.8 4 4.8 9.5 11 1.5 Svart Nylon-66
091 0007 000 02 3 6 5.0 13.8 14.4 2.2 Natur Nylon-66
091 0007 699 02 3 6 5.0 13.8 14.4 2.2 Svart Nylon-66
091 0010 000 02 0.5 3 5.0 13.5 14.4 2.6 Natur Nylon-66
091 0010 699 02 0.5 3 5.0 13.5 14.4 2.6 Svart Nylon-66
091 0011 000 02 3 7 6.5 14 19 2.5 Natur Nylon-66
091 0011 599 02 3 7 6.5 14 19 2.5 Svart Nylon-66
091 0012 000 02 6 8.5 5.8 15 18 3.0 Natur Nylon-66
091 0012 599 02 6 8.5 5.8 15 18 3.0 Svart Nylon-66
091 0013 000 02 0.8 5 6.6 12.7 14.5 1.7 Natur Nylon-66
091 0013 599 02 0.8 5 6.6 12.7 14.5 1.7 Svart Nylon-66
091 0015 000 02 2 5.5 7.2 14.3 17 2.0 Natur Nylon-66
091 0015 599 02 2 5.5 7.2 14.3 17 2.0 Svart Nylon-66
091 0016 500 02 3 9 9.4 20 24 2.6 Natur Nylon-66
091 0016 599 02 3 9 9.4 20 24 2.6 Svart Nylon-66

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.