083

Xlarge_083 Xlarge_083-skiss
  • Small_083
  • Small_083-skiss

Isoleringsmanschett, tillämpas mycket i belysnings- och elektroteknik industrin.

Benämning A B C D E Färg Material
083 0302 000 01 3.1 4.9 8.2 3.7 1.7 Natur Nylon-66
083 0402 000 01 4.1 5.9 10.4 4.3 2.3 Natur Nylon-66
083 0502 000 01 5.1 6.9 12.4 4.8 2.8 Natur Nylon-66
083 0602 000 01 6.1 7.9 14.4 5.3 3.3 Natur Nylon-66
083 0802 000 01 8.1 9.9 18.6 6.4 4.4 Natur Nylon-66
083 1005 000 01 10.2 12.4 22.5 10.3 5.0 Natur Nylon-66
083 1202 000 01 12.1 13.9 26.8 8.5 6.5 Natur Nylon-66
083 1602 000 01 16.2 19.2 35.4 10.8 8.1 Natur Nylon-66

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.