065

Xlarge_065 Xlarge_065-skiss
  • Small_065
  • Small_065-skiss

För snabb och prydlig finish i färg. Skyddar mot damm och smuts. Gjorda av elastisk, väderleksbeständig plast. Ytterst lämpad för blindnitar.

Benämning A B C D E F Färg Material
065 1807 114 04 1.9 8 1.4 6.8 2.1 F1 Svart PE
065 1807 154 04 1.9 8 1.4 6.8 2.1 F1 Pärlvit PE
065 1807 164 04 1.9 8 1.4 6.8 2.1 F1 Vit PE
065 1807 318 04 1.9 8 1.4 6.8 2.1 F1 Grå PE
065 1810 114 04 1.85 11.6 1.5 10.2 2.7 F1 Svart PE
065 1810 154 04 1.85 11.6 1.5 10.2 2.7 F1 Pärlvit PE
065 1810 164 04 1.85 11.6 1.5 10.2 2.7 F1 Vit PE
065 1810 318 04 1.85 11.6 1.5 10.2 2.7 F1 Grå PE
065 2308 114 04 2.3 9.7 1.5 8.4 2.6 F1 Svart PE
065 2308 154 04 2.3 9.7 1.5 8.4 2.6 F1 Pärlvit PE
065 2308 164 04 2.3 9.7 1.5 8.4 2.6 F1 Vit PE
065 2308 318 04 2.3 9.7 1.5 8.4 2.6 F1 Grå PE
065 2313 114 04 2.3 14.1 1.5 12.7 2.8 F1 Svart PE
065 2313 154 04 2.3 14.1 1.5 12.7 2.8 F1 Pärlvit PE
065 2313 164 04 2.3 14.1 1.5 12.7 2.8 F1 Vit PE
065 2313 318 04 2.3 14.1 1.5 12.7 2.8 F1 Grå PE
065 2710 114 04 2.7 11.5 1.6 10.1 2.8 F1 Svart PE
065 2710 154 04 2.7 11.5 1.6 10.1 2.8 F1 Pärlvit PE
065 2710 164 04 2.7 11.5 1.6 10.1 2.8 F1 Vit PE
065 2710 318 04 2.7 11.5 1.6 10.1 2.8 F1 Grå PE
065 2715 114 04 2.7 16.1 1.6 14.6 3.3 F1 Svart PE
065 2715 154 04 2.7 16.1 1.6 14.6 3.3 F1 Pärlvit PE
065 2715 164 04 2.7 16.1 1.6 14.6 3.3 F1 Vit PE
065 2715 318 04 2.7 16.1 1.6 14.6 3.3 F1 Grå PE
065 2812 600 03 2.8 12 4 11.4 3.0 F2 Gräddvit PE
065 2812 699 03 2.8 12 4 11.4 3.0 F2 Svart PE
065 2815 600 03 2.8 17 4 15.5 3.0 F2 Gräddvit PE
065 2815 699 03 2.8 17 4 15.5 3.0 F2 Svart PE
065 3213 114 04 3.2 14.2 2.5 12.6 3.5 F1 Svart PE
065 3213 154 04 3.2 14.2 2.5 12.6 3.5 F1 Pärlvit PE
065 3213 164 04 3.2 14.2 2.5 12.6 3.5 F1 Vit PE
065 3213 318 04 3.2 14.2 2.5 12.6 3.5 F1 Grå PE
065 3713 114 04 3.7 14.9 2.7 13.3 3.6 F1 Svart PE
065 3713 154 04 3.7 14.9 2.7 13.3 3.6 F1 Pärlvit PE
065 3713 164 04 3.7 14.9 2.7 13.3 3.6 F1 Vit PE
065 3713 318 04 3.7 14.9 2.7 13.3 3.6 F1 Grå PE

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.