008

Xlarge_008 Xlarge_08
  • Small_008
  • Small_08

Tillverkade av självsmörjande nylon-66. Okänsliga för smuts, väderleksförhållanden och de flesta kemikalier. Isolerar även elektriskt mellan axel och lagerhus.

Benämning A B C D E
08-10 10mm 13mm 18mm 15mm 2mm
08-10-10 10mm 12mm 16mm 6mm 2mm
08-10-11 10mm 14mm 20mm 10mm 2mm
08-10-12 10mm 16mm 21mm 10mm 2mm
08-10-14 10mm 13mm 18mm 8mm 2mm
08-10-16 10mm 13mm 21mm 16mm 3mm
08-10-2 10.5mm 13mm 21mm 15mm 3mm
08-10-30 10mm 12mm 16mm 12mm 2mm
08-12 12mm 16mm 21mm 19mm 2mm
08-12-3 12mm 14mm 20mm 8mm 2mm
08-12-4 12.4mm 18mm 24mm 18mm 2mm
08-12-6 12mm 14mm 20mm 10mm 2mm
08-12-7 12mm 16mm 21mm 10mm 2mm
08-14 14mm 18mm 28mm 21mm 3mm
08-15-4 15.2mm 20.1mm 24mm 12mm 2mm
08-16 16mm 20mm 28mm 22mm 2.5mm
08-16-3 16mm 20mm 28mm 15.5mm 2.5mm
08-16-4 16mm 22mm 30mm 15mm 2.5mm
08-18 18mm 22mm 30mm 25mm 2.5mm
08-18-3 18.5mm 20mm 23.5mm 7.5mm 1.4mm
08-20 20mm 24mm 30mm 26mm 2mm
08-20-2 20mm 24mm 30mm 15mm 2mm
08-20-3 20mm 25mm 30mm 15mm 2mm
08-20-4 29mm 26mm 30mm 15mm 2mm
08-24 24mm 30mm 37mm 30mm 2.5mm
08-25 25mm 30mm 37mm 30mm 2.5mm
08-28 28mm 33mm 40mm 33mm 2.5mm
08-3 3mm 5mm 8mm 7mm 2.2mm
08-30 30mm 35mm 42mm 35mm 2.5mm
08-32 32mm 38mm 45mm 38mm 3mm
08-4 4mm 6mm 9mm 8mm 2mm
08-40 40mm 46mm 55mm 46mm 3mm
08-5 5mm 8mm 11mm 10mm 2mm
08-50 50mm 56mm 67mm 50mm 3.5mm
08-6 6mm 9mm 12mm 11mm 2mm
08-6-10 6mm 9mm 12mm 6mm 2mm
08-6-2 6.2mm 7.8mm 12mm 10mm 2mm
08-6-6 6.2mm 9.1mm 12mm 18mm 2mm
08-6-9 6mm 10mm 15mm 8.5mm 2mm
08-60 60mm 68mm 81mm 50mm 4mm
08-8 8mm 11mm 16mm 13mm 2mm
08-8-10 8mm 14mm 20mm 10mm 2mm
08-8-11 8mm 11mm 16mm 7mm 2mm
08-8-12 8.1mm 10.1mm 13mm 10.8mm 0.8mm
08-8-9 8mm 12mm 16mm 6mm 2mm

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.